44. Bakım Fabrika Müdürlüğüne Engelli İşçi Alım İlanı
banner70

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli Son Başvuru Tarihi 21.08.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarında alınan engelleler için sağlık kurulu raporu ile (doğuştan ya da sonradan herhangi bir neden ile bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmalık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde %40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu)belgelendirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Engelli sağlık raporunun aslı veya aslı gibidir onaylı suretinin sistemde önlü arkalı iki sayfa renkli olarak taratılmış olması gerektiğinden başvuru yapacak adaylar, belgelerini internetten ya da bağlı bulundukları hizmet merkezlerindeki iş ve meslek danışmanlarıyla kontrol etmelidir.

44'ÜncÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE ENGELLİ KAPSAMINDA ALINACAK OLAN ELEKTRONİKÇİ MESLEK BRAŞINDADA 1 (bir) KİŞİYE AİT TALEP BAŞVURU İLAN METNİ

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

ÖZEL ŞARTLAR

Görev ve İşlem Basamakları :

Meslek Tanımı

1. Elektronik Teknisyeni (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ünitelerden gelen arıza bildirimi üzerine tamir araçlarını almak, arıza mahalline giderek, araştırma ve inceleme yaparak arızanın üretiminden veya enstrümandan kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar vermek, gözlem yoluyla ön kontrolünü yapmak, sistem şemasından takip ederek arızalı olan kısmı tespit etmek,

b) Arızalı devrenin önce direncini ve voltunu ölçmek, enerjiyi veya üretimi keserek gerekli emniyet tedbirlerini alarak arızayı gidermek veya arızalı elemanı sökerek atölyede demonte etmek, parçalamak, tek tek kontrol etmek arızalı parçayı ayırmak, diğerlerini temizlemek, arızalar için gerekli malzemenin sağlanması amacıyla ekspere bildirmek, arızalı parçayı değiştirmek,

2. Tercihen Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik mezunu olmak veya üst öğrenimi bitirip alım yapılacak branşta ustalık ve kalfalık belgesine sahip olmak.

3. Türk vatandaşı olmak,

4. İyi derecede bilgisayar bilmek, ofis (Word-Excel) programlarını kullanabilmek.

5. 18-40 yaş aralığında olmak

6. Askerlikle ilişiği olmamak, (fiilen yapmış veya muaf veya tecilli )

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

8. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

10. 657 DMK'nın 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

11.Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

12.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

13.Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

14. Başvuru yaptığı İzmir ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

15. Sınav/kura 44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılacaktır.

16. Sınav /kura sonucu asil ve yedek adaylar;

a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,

b. Öğrenim Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisini 44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Personel Şube işçi münasebetleri kısmına bizzat teslim edeceklerdir.

17. Kura sonucu mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) sınavına girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar istenen evraklarını belge kontrolü için tam ve eksiksiz 44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğün teslim edecektir. Adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak eğitim durumu, tecrübe öncelik durumu, mesleki belge vb. belgelerin kontrolü yapılacaktır. Sözlü ve mesleki uygulamalı sınava engeli olmayan adaylara sınav gün saat ve yeri ile ilgili tebligat ( yazı veya telefon ) yapılacaktır.

18. Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır

19. Askeri işyerlerinin eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünden muaf tutulmasından dolayı eski hükümlüler başvuruda bulunamayacaktır.

20 .44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğünce yapılacak (sözlü ve mesleki uygulamalı) sınavdan sonra başarılı olan adaylardan SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından işe alınacağı Elektronikçi mesleğinde çalıştırılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu getirmesi istenecektir.

21. 3 Ay Deneme süreli çalıştırılacaktır.

22. İŞKUR tarafından ilana çıkılacak tarih: 17.08.2020

23. 44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü kurumunun duyuru internet sitesi olmadığından adaylara yazılı Tebligat veya telefon ile (ADNKS) ulaşılacaktır.

24.Kura tarihi: 07.09.2020 Kura Yeri: 44'ünci Bakım Fabrika Müdürlüğü Yenişehir Konak / İzmir

25. Kura Saat Dilimi: 14.00

Anahtar Kelimeler:
Engelli IşEngelli Istihdam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.