Erkek Şiddeti Yeni Değil, Tedbirsizlik Normal Değil

Açıklamada, kadınların salgın süresince ihtiyaç duydukları desteklere nasıl ulaşabileceklerine dair devletin ilgili kurumlarından somut ve detaylı bir açıklama yapılmadığına vurgu yapıldı.

"Kadın örgütlerinin deneyimleri dikkate alınsın"

"Erkek Şiddeti Yeni Değil, Tedbirsizlik Normal Değil" başlıklı açıklamada özetle şöyle denildi:

“Kadınlar başta 6284 sayılı Kanun olmak üzere yasa, yönetmelik ve genelgelerle düzenlenmiş olan haklarına erişmekte güçlük çektiler, uygulayıcılar tarafından salgın bir bahane olarak kullanıldı. Kurultay bileşeni örgütler devleti bağımsız kadın örgütlerinin deneyimlerini dikkate alarak detaylı bir acil önlem/eylem planı hazırlamaya ve tüm devlet mekanizmalarını ve yerel yönetimleri bu plan çerçevesinde harekete geçirmeye çağırıyor.

“Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki deneyimleri paylaşmak, ortak politikalar saptamak, örgütler ve kurumlar arasında kalıcı bir iletişim ağı kurmak amacıyla 1998 yılında oluşturulmuş bir platformdur. Kurultay bileşenleri, 1998 yılından bu yana her yıl toplanan Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın örgütleyicisi olan, sığınak ve/veya dayanışma merkezi bulunan ya da bunu kısa vadede hedefleyen feminist ve bağımsız kadın örgütlenmeleridir. Kurultay 22 yıldır her yıl farklı bir ilde, kadın örgütleri, çeşitli sivil toplum örgütleri,  kamu kurumları, belediyeler ve üniversitelerden  kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadınların katılımıyla  yapılmaktadır.

'İstikrarlı politikalara ihtiyaç var'

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede muhatabımız yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü üzere koordinasyon içinde çalışması gereken İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumlarıdır. Gördük ki Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesi açısından bir sınav niteliği taşıyan pandemi sürecinde yükümlülükleri olan devlet, bakanlıklar ve yetkili tüm kuruluşlar bu sınavdan kaldı. Bir kere daha anladık ki olağan ve olağanüstü dönemlerde kadına yönelik şiddete dair İstanbul Sözleşmesi’ni temel alan istikrarlı bir politikanın uygulanmasına ihtiyacımız var.

“Devleti, şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınlara destek veren biz bağımsız kadın örgütlerini dikkate alarak ve dahil ederek, aşağıdaki talepleri içeren bir acil önlem/eylem planını hazırlamaya ve tüm devlet mekanizmalarını ve yerel yönetimleri kapsayarak, ivedilikle bu planı uygulamaya çağırıyoruz."

Talepler

* Alo 183, sadece kadına yönelik şiddet alanında başvuru alan Acil Yardım Hattı olmalıdır. Kadın örgütlerinin şiddet hattına ilişkin önerilerine de danışılarak kapasitesi ve personelin niteliği artırılmalı, kolayca ulaşılabilir hale getirilmelidir. Alo 183 hattı için kamu spotları hazırlanarak etkili mecralar aracılığıyla kadınlara duyurulmalıdır.

* Sığınak ve acil barınma ihtiyacının karşılanması için sığınak sayısı ve kapasitesi artırılmalı, gerektiği takdirde bunun için uygun kamu binaları ve özel yerleşkeler devreye sokulmalıdır.

* 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin ve eksiksiz şekilde uygulanmalıdır! 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulama konusundaki dirençler ve fiili engeller ivedilikle ortadan kaldırılmalıdır. HSK'nın 6284 ile ilgili kısıtlama kararı geri çekilmeli ve valilik, kaymakamlık, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon ivedilikle ve mazeretsiz sağlanmalıdır.

* Telefonla konuşamayacak durumda olan kadınlar için işlevli bir uygulama olan KADES, tüm platformlarda etkin bir şekilde duyurulmalı/paylaşılmalıdır.

* Kadınların şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişimi için Pandemi önlemleri çerçevesinde kolaylaştırıcılık sağlanmalıdır. Hastane, karakol ve adliye süreçlerinde gerekli önlemler alınmalıdır.

* Kadına yönelik şiddete karşı sosyal, hukuki ve psikolojik desteklerin online platformlarda gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar ivedilikle güçlendirilmelidir.

* Kamu spotu aracılığıyla kamuoyuna, salgın önlemleri süresince kadınların tüm yasal haklarının devam ettiği/var olduğu konusunda bilgilendirme yapılmalı ve kamu çalışanları bu konuda bilgilendirilmelidir.

* Sosyal yardımlar/desteklerin öncelikle erkek şiddetine maruz kalan kadınlara ulaştırılmasının önü açılmalıdır. Ekonomik sorunların kadınları, şiddetle yaşamaya mahkum etmesi engellenmelidir.

* Yerel yönetimler tarafından hazırlanan acil eylem planlarında kadına yönelik şiddet faktörü dikkate alınmalı, stratejik plan revizyonlarında kadınlara yönelik hizmetlere yer verilmelidir.

*Türkiye'de kadınların 10. hafta sonuna kadar gebeliği sonlandırma hakları fiili olarak erişilebilir olmalıdır. Yasal hak olan "istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması prosedürü" mutlaka işletilmelidir.

*Şüpheli kadın ölümleri mutlaka titizlikle incelemeye alınmalı ve aydınlatılmalıdır.

* Her ilde olmak üzere, cinsel saldırı suçuna maruz kalan kadınların, suça dair delil tespitinin, psikolojik desteğin ve hukuki sürece ilişkin etkin erişiminin sağlanması için, cinsel saldırı kriz merkezleri kurulmalı ve faaliyete geçirilmelidir.

*Çocuk istismarına karşı Çocuk İzlem Merkezleri'nin sayısı artırılmalı, her ilde ve büyük ilçelerde hayata geçirilmeli ve etkin biçimde çalışması sağlanmalıdır.

Bizler; devletin almadığı önlemler yüzünden hayatımızdan olmayacağız!

Devlet yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete dair önleme, koruma, kovuşturma ve politika üretmekle yükümlü olan ve bunu kadın örgütleriyle koordinasyon içerisinde yapma mecburiyeti olan devletin, kadın örgütlerini muhatap alarak taleplerimizi derhal hayata geçirmesini istiyoruz.


İmzacılar

1. 17+ Alevi Kadınlar

2. Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği

3. Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği - AKDAM

4. Adıyaman İl Kadın Platformu

5. Ankara Kadın Platformu

6. Antalya Feminist Kolektif

7. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

8. Antalya Kadın Platformu

9. Aydın Kadın Efeler Derneği

10. Aydın Söke Kadın Sığınma Derneği

11. Ayvalık Kadın İnisiyatifi

12. Bartın Kadın Dayanışma Derneği

13. Bir Kadın Bir Hayat Derneği

14. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

15. Bornova Kadın Dayanışma Derneği

16. Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma - BEKEV

17. Bursa Kadın Platformu

18. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

19. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği - CEİD

20. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi - ELDER

21. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği - ÇEKEV

22. Demir Leblebi Fanzin

23. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

24. Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği

25. Didim KİBELE Kadın Derneği

26. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği - EKAMEDER

27. Ege Kadın Buluşması Platformu

28. Ekmek ve Gül

29. Engelli Kadın Derneği - ENG-KAD

30. Erktolia

31. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

32. Eşit Yaşam Derneği - İzmir

33. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

34. Evkad-Adana

35. Femin-art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği

36. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

37. Foça Barış Kadınları

38. Günebakan Kadın Derneği

39. İlerici Kadınlar Meclisi

40. İmece Kadın Dayanışma Derneği

41. İskenderun Kadın Platformu

42. İstanbul Feminist Enstitü

43. İzmir Çiğli Kadın Platformu

44. İzmir Kadın Dayanışma Derneği

45. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

46. Kadın Dayanışma Vakfı

47. Kadın Dayanışması

48. Kadın Emeği Kolektifi

49. Kadın Savunma Ağı

50. Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği

51. Kadınlar Birlikte Güçlü Hatay - Antakya Kadın Dayanışması

52. Kadınlar Birlikte Güçlü - İstanbul

53. Kadınlar Birlikte Güçlü - İzmir

54. Kadınların Kurtuluşu

55. Kadınlarla Dayanışma Vakfı - KADAV

56. Kampüs Cadıları

57. Kaos GL Derneği

58. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

59. Kırkyama Kadın Dayanışması

60. KİKAP Trabzon

61. Kırmızı Biber Derneği

62. Koza Kadın Derneği

63. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

64. Küçükçekmece Atakent Kadın Meclisi

65. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği

66. Mardin Şahmaran Kadın Platformu

67. Mersin Bağımsız Kadın Derneği - BKD

68. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

69. Mor Dayanışma

70. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

71. Mor Sarmaşık

72. Muğla Emek Benim Kadın Derneği

73. NAR Kadın Dayanışması

74. Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği

75. Rosa Kadın Derneği

76. Sinop Kadın Platformu

77. Sosyalist Kadın Meclisleri

78. Şanlıurfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

79. Tevgera Jinén Azad - TJA

80. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği - Tocin

81. Toplumsal Hukuk Kadın

82. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi

83. Uçan Süpürge Vakfı

84. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği - UGKDD

85. Urla Kadın Dayanışma Derneği

86. Üniversiteli Kadın Kolektifi

87. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi - YAKA-KOOP

88. Yeni Demokrat Kadın

89. Yeşil Feministler

90. Yoğurtçu Kadın Forumu

91. Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu

* Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşeni olan Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Muş Kadın Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği ve Van Kadın Derneği'nin faaliyetine 22 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK/677) son verildiğinden listede yer alamamaktadır.

(EMK)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.