İşte özel eğitimde, uyum ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar
banner70

Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında yapılacak eğitimlere ilişkin hususlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15.08.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E. 10700187 sayılı yazısıyla bildirilmiştir. Ancak Covid-19 salgının ilerleyişindeki gelişmeler nedeniyle uyum eğitimi ve yüz yüze eğitim ile sene başında yapılması gereken iş ve işlemlerde uygulamada birlik sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

1. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürülecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir kısmının tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam edecek olmaları nedeniyle ) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 45512797-10.03-E.12521847 sayılı yazısıyla yapılan açıklamalarla birlikte özel eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarında yapılacak eğitimlere ilişkin bu yazı ile yapılan açıklamaların esas alınması gerekmektedir. Bu bağlamda özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1 inci kademede 1 inci sınıfa kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında 1 inci sınıfa kayıtlı olanlar 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim ve uzaktan/canlı, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan/canlı olarak eğitim öğretime devam edecektir. Ancak yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacaktır. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecektir.

2. Yüz yüze eğitim alacak olan öğrenciler uyum haftasında 1 (bir) gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 (iki) gün olacak şekilde eğitime devam edecektir. Yüz yüze eğitimin uzaktan/canlı derslerle desteklenmesi sağlanacaktır.

3. Uyum haftasında yüz yüze eğitim faaliyetinde bir şubede bulunan öğrencilerden okulun fiziki şartları ve öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak gruplar oluşturulacaktır. Ders süreleri 30 dakikaya azaltılarak öğrencilerin en geç 12.30 da okuldan ayrılmaları sağlanacaktır. Ayrıca Covid-19 ile mücadele kapsamında okullardaki öğle yemeği verilmesi uygulamasına ara verilecektir.

4. Uyum haftasında, özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1 inci kademede 1 inci sınıfa kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında 1 inci sınıfa kayıtlı olanlardan öğrenci yoğunluğuna göre bir şubeden oluşturulan grup öğrenci / öğrencileri farklı günlerde olacak şekilde bu haftada sadece 1 (bir) gün uyum etkinliklerine katılacaktır. Diğer sınıf seviyelerinde ise uyum haftası etkinlikleri aynı yöntemle öğretmenler tarafından uzaktan/canlı ders olarak yapılacaktır.

5. 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında, uyum etkinlikleri ve öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarına (BEP) esas olacak değerlendirme ve performans belirleme çalışmaları yapılacaktır. Öğrencinin bireysel özelliklerine göre oluşturulacak grup ve bireysel yüz yüze ve/veya uzaktan/canlı ders programı velilerle paylaşılacaktır. Uzaktan/canlı ders erişimi için gerekli önlemler okul idaresi tarafından mutlak suretle alınacaktır.

6. Okula uyum etkinlikleri Genel Müdürlüğümüz web sayfasından yayınlanacak "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabından yararlanılarak gerçekleştirilebilecektir. Etkinlikler kitabından yüz yüze eğitim için farklı, uzaktan/canlı eğitim için farklı etkinlikleri öğretmenlerimiz belirleyerek uygulayabileceklerdir.

7. Yüz yüze eğitime ara verilen çarşamba günleri dezenfekte çalışması yapılacaktır. Uyum haftası da dahil olmak üzere öğretmenler tarafından uzaktan/canlı eğitim faaliyeti bu günlerde de devam edecektir.

8. Uyum etkinliklerinin uygulanması esnasında branş/alan öğretmenleri de (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilişim vb.) okul idaresi tarafından görevlendirilecektir. Uyum haftası ve daha sonraki tüm süreçte öğretmenlerimizin ek ders mağduriyeti yaşamaması için gerekli koordine okul idaresince yapılacaktır.

9. 28 Eylül 2020 tarihinden sonraki haftalarda yüz yüze eğitim gören sınıflarda eğitim öğretim, ders süreleri 30 dakikaya azaltılarak ve en geç 12:30' da öğrencilerin okuldan ayrılmaları sağlanarak 2 (iki) grup oluşturularak devam edecektir. EK-1 de verilen örnek ders çizelgelerinde, tüm öğrencilerin yüz yüze ve uzaktan/canlı olarak tüm programı almaları amaçlanmıştır. ( Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan özel eğitim sınıfı öğretmenleri, 1 inci sınıf seviyesindeki öğrenci/öğrencilerden bir grup oluşturularak 2 (iki) gün yüz yüze eğitim uygulaması yapacaktır. Diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilerine ise uzaktan/canlı olarak eğitim verecektir.)

10. Yüz yüze eğitim gören öğrenci grupları (1. Grup) Pazartesi-Salı ve (2. Grup) Perşembe-Cuma günleri yüz yüze eğitim öğretim yapacaktır. Okul idaresi koordinesiyle öğretmen tarafından yüz yüze eğitim verdiği grubun dersine, o gün yüz yüze eğitim almayan diğer grubun da uzaktan/canlı olarak katılmaları sağlanabilecektir. Çarşamba günleri tüm grupların uzaktan/canlı eğitimine devam etmesi sağlanacaktır.

11. 28 Eylül 2020 tarihinden sonra diğer sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilerimize uzaktan/canlı ders uygulaması haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Uzaktan/canlı ders planlaması, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, gruplar halinde veya bireysel olarak yapılacaktır. Ders sürelerinde kısaltma yapılabilecek ve tüm öğrencilere ulaşılmaya azami özen gösterilecektir. Uzaktan/canlı ders planlaması öğretmenler tarafından velilere bildirilerek veli takibi sağlanacaktır. İl / İlçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerimizin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde en iyi şekilde sağlamakla yükümlüdür.

12. Özel eğitim okulları uygulama/meslek dersleri, uzaktan/canlı olarak Bakanlığımıza ait dijital platformlarda oldukça zengin içerikleri bulunan uygulama ve örnek ders videoları ile gerçekleştirilecektir. Bu dersler Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ileri tarihlerde yüz yüze yapılabilecektir.

KAPAT [X]

13. Özel eğitim meslek liselerinde de (İşitme ve bedensel engelliler meslek liselerinde) uyum etkinlikleri, uyum haftası örnek ders çizelgesine göre uzaktan/canlı olarak yapılacaktır. 28 Eylül 2020 tarihinden sonra ise 2 (iki) gruba ayrılan öğrencilere TTKB 12/01/ 2016 tarih ve 1 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen ve bu okullarımızda uygulanan Anadolu Meslek Programı haftalık ders çizelgesi doğrultusunda dersler, uzaktan/canlı eğitimle verilecektir.

14. Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler" bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden anaokulu/sınıfı ve 1 inci sınıf seviyesinde olanlar için yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflar seviyesinde evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim koşulları aynı şekilde uygulanacaktır. Diğer sınıf seviyelerinde evde eğitim alan öğrenciler, kayıtlı olduğu sınıf öğretmeni kontrolünde ve kendi sınıf seviyesindeki uzaktan eğitim programını izleyeceklerdir.

15. Genel Müdürlüğümüz tarafından www.orgm.meb.gov.tr, EBA, #Ozelim Egitimdeyim, #EKPSS MEBOZEL mobil uygulamaları, tid.meb.gov.tr, özel eğitim youtube, instragram gibi dijital platformlardan hazırlanan içerikler kaynak olarak kullanılabilir. Ayrıca EBA TV'de Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve haftalık 20 ders saati olarak planlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videolarının da öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin bireysel ihtiyacına göre velilere bildireceği programa dahil edilmesine özen gösterilmesi önem arz etmektedir. EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün 13:30-14:30 arasında yayınlanacak özel eğitim bir aylık ders akışı EK- 2 de verilmiştir.

16. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan psikososyal destek programı tüm öğretmenler tarafından yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim yoluyla uygulanarak öğrenci ve velilere psikososyal destek hizmet sağlanacaktır. Ayrıca yine Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabında yer alan veli etkinliklerinden de faydalanabileceklerdir.

17. Okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.08.2020 tarihli ve 21525590-918.01- E.10942520 sayılı yazısında yer alan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nda yer alan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte Bakanlığımızca hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulması büyük önem arz etmektedir.

18. Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okul ve kurumlarının "Okulum Temiz" belgelendirme programı kapsamındaki faaliyetleri yürütmeleri ve bu süreçte tüm kurumlarımızın "Okulum Temiz" belgesi almaları için çalışmalarını tamamlamaları beklenmektedir.

19. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda sorunlar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, öğretmenler tarafından bu alışkanlığın kazandırılmasına çalışılmalıdır.

20. Öğrenci iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma vb. sorunlar öncelikli olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülecek, varsa çözülemeyen durumlar valilikler aracılığıyla Bakanlığımıza iletilecektir.

21. Okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecektir. Ayrıca velilerin okul servislerine binmesi yasaklanmalı mücbir sebeplerle okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmaları ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturmamaları gerektiği açıklanmalıdır. Okul servis araçlarıyla yürütülen taşıma hizmetinin takibi il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

22. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencisinin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulmalı ve velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanmalıdır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.